fbpx

Kwartet smyczkowy DJAM tworzy grupa muzyków Filharmonii Wrocławskiej.

W skład zespołu wchodzą:

Dorota Tokarek  – I skrzypce

Jowita Kłopocka -II skrzypce

Artur Tokarek     – altówka

Maciej Kłopocki – wiolonczela

 

 

 

Jowita Kłopocka

 

ukończyła z wyróżnieniem  Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof.Jadwigi Kaliszewskiej.

 

Jako  wyróżniająca się skrzypaczka uczestniczyła w międzyuczelnianej wymianie studentów pomiędzy A.M. w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną w Regio Emilia(Włochy). Brała udział w licznychkursach skrzypcowych i orkiestrowych(Altenburg,Bydgoszcz,Łódź).

 

W 2002 roku rozpoczęła pracę we Wrocławskiej Orkiestrze  Kameralnej „Leopoldinum” , z którą koncertowała  po całej Europie.

 

Od 2011 roku pracuje w Filharmonii Wrocławskiej im . Witolda Lutosławskiego. Stale współpracuje z Wroclaw Score Orchestra, CLASSICAL CHAMBER ORCHESTRA ( USA) oraz INTERCAMERATA.

Maciej Kłopocki

Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie. Podczas nauki w tejże szkole został  laureatem III nagrody na Konkursie Wiolonczelowym we Wrocławiu oraz uzyskał stypendium II stopnia  Ministra  Kultury  i Sztuki. Po ukończeniu I stopnia naukę kontynuował w Państwowym Liceum Muzycznym im.Karola Szymanowskiego w Katowicach. Następnie kształcił   się dalej w łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, pod opieką prof. Stanisława Firleja.  Po pięciu latach otrzymał ukończenie tej uczelni , oraz  dyplom z wyróżnieniem i tytuł magistra sztuki .W 2011 roku rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2013  otworzył przewód doktorski.

W latach 2001-2006 pełnił funkcje I wiolonczelisty Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej „Leopoldinum”, jednocześnie w sezonie 2005-2006 piastował  funkcje II koncertmistrza wiolonczel Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Od 2006 roku jest  koncertmistrzem Filharmonii Wrocławskiej.  Jako  gościnny koncertmistrz wiolonczel występuje z Hafnia Chamber Orchestra,  Wroclaw  Score Orchestra. Od 2013 pełni funkcję I wiolonczelisty CCC ORCHESTRA . Stałe współpracuje z orkiestrą kameralną AUXO

Pomimo pracy na stanowisku koncertmistrza stale koncertuje solo jak i kameralnie. Jest członkiem NFM ENSEMBLE, oraz założycielem Silius Piano Trio.

Dorota Tokarek
 
swoją edukację muzyczną rozpoczęła w PSM I i II st. w Wałbrzychu. Dalszą naukę kontynuowała na Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Krzysztofa Bruczkowskiego.

 

Od wielu lat związana z orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej oraz z Orkiestrą Kameralną Wratislavia.

 

Artystka występuje również jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, odwiedzając m. in. Chiny, Rosję, USA i Meksyk. Występowała z takimi artystami jak: Jan Stanienda, Bartosz Bryła, Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska oraz Stanisław Skrowaczewski, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk.

Artur Tokarek

 

Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w klasie altówki Jana Michalskiego w 1991 r., otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Trzykrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

Jeszcze podczas studiów rozpoczął pracę jako muzyk solista w Orkiestrze Filharmonii Wrocławskiej, a od 1993 r. jest jej pierwszym altowiolistą.
Współpracuje również z tej miary orkiestrami jak:

Sinfonia Varsovia, Menuhin Festival Orchestra, Wratislavia, Leopoldinum.
Występuje też jako solista i kameralista koncertując m. in. z Jackiem Kaspszykiem, Markiem Pijarowskim, Wladimirem Kiradjiewem, Janem Staniendą, Danielem Stabrawą.

Jednym z ważniejszych dokonań w ostatnim czasie było europejskie prawykonanie Koncertu na altówkę Charlesa Bodmana Rae pod batutą kompozytora.
 
 

REPERTUAR

Kwartet DJAM w swym repertuarze posiada

W zależności od okoliczności prezentuje muzykę lekką m.in. muzykę filmowa , standardy jazzowe oraz opracowania piosenek musicalowych jak i muzyki rozrywkowej.

 

 

Lista utworów

 

W.A. Mozart

” Eine kleine Nacht Music”

Divertimenti 1,2,3

Pachelbel- ” Canon”

Grieg – Kwartet g-moll

Kwartety

-J. Fusz- Kwartet na gitarę, skrzypce, altówkę i wiolonczelę

-L. van Beethoven- Kwartety smyczkowe op. 18, 59, 74, 95, 127, 130, 131, 132, 135, Grande Fugue op. 133

-J. Brahms- Kwartety smyczkowe op. 51 nr 1 i 2, op. 67 nr 3, Kwartet op. 25 nr 1 na fortepian, skrzypce, altówkę i fortepian

-D. Szostakowicz- Kwartet smyczkowy op. 49 nr 1, op. 68 nr 2, op. 83 nr 4, op. 122 nr 11

-I. Strawiński- Trzy utwory na kwartet smyczkowy

-L. Boccherini- Zbiór kwartetów smyczkowych

-A. Głazunow- Kwartet smyczkowy op. 106 nr 6

-S. Rachmaninow- 2 kwartety smyczkowe

-Chaczaturian- Kwartet smyczkowy cz. I

-A. Borodin- Kwartet smyczkowy nr 1

-A. Dworzak- Kwartet smyczkowy F op. 96

-F. Mendelssohn- Kwartet smyczkowy op. 13, op. 44 nr 1

-J. Haydn- 7 ostatnich słów Jezusa Chrystusa na kwartet smyczkowy

 

Muzyka rozrywkowa :

 

– szereg opracowań muzyki rozrywkowej od muzyki filmowej przez standardy , aż do muzyki POP